Mr. Bear Czech Republic

Dear Bears and Admirers,

You may not know that the 1st Mr.Bear Czech Republic, Robert Adamec, wrote fairytales for children. You can find one of them below, unfortunately only in Czech at this time.

In memory of Robert, we would like to publish his fairytales. If you would like to make a donation to help us acheive this, you can do so by sending to this account:
2200252404 / 2010 (please include a comment "fairytale donation").

Thank you

David, Jirka, Petr, Roberto a Trevor

1. O siláku Železe, který je sám a sličné Mědi, která není vůbec sama

Buch! Buch! Buch! Prásk! Ozývají se zvučné rány. To si svoji cestu razí chlap jak hora velký, veliký. Tělo má pokryto obrovskými mohutnými svaly, tak tvrdými, že i krůpěj rosy, která ulpěla na jeho kůži, stekla bez sebemenšího odporu dolů na Zem do prachu. Krůpěje rosy se mísí s potůčky jeho potu na těle a stékají na Zem, kde se v okamžiku změní v páru, kterou vítr odnese až do oblak. Chlap má v obličeji výraz ohromného napětí a barvu v něm rudou jako krev nebo jako by byl pomazaný jahodovou šťávou. Tváře má odulé divže neprasknou.

Ufff. Uf. Uffff. Chvilkami se zastaví, odpočívá a rozhlíží se po okolí, mohutně oddechuje a pak za malou chvíli si razí svoji cestu dál a dál. Cestou se vyhýbá každé vodní hladině. I tu nejmenší kaluž na cestě obejde velkým obloukem. Vodou by se jeho žhavá, třaskavá energie v těle velmi rychle zchladila a on by již potom nebyl tak mocný a silný. Však ani ta rosa mu nedělá vůbec dobře a na rudě zbarvené kůži jej pálí jako mravenčí kousnutí. Cestuje svou životní poutí po Zemské kůře. Tento svalnatý silák se jmenuje Železo a koná pro všechny živé tvory velká dobrodiní.

V tělech živých organismů má důležitou funkci a práci. Musí na svých bedrech roznášet životadárný Kyslík a servírovat ho všem tělním buňkám. Bez hodného, srdečného a především pilného a pracovitého siláka Železa by život mnoha živých organismů nebyl vůbec možný.

Ale často se silák Železo posadí na okraji svojí cesty, sklopí hlavu, vloží jí do svých dlaní a propadne se smutku. Nepláče, nemá ani slzy, je mu však velmi smutno. Ve chvílích smutku se barva jeho kůže změní na bílou, když je Železu z toho smutku opravdu hodně špatně, tak i ve světle šedou. A svaly trochu ochabnou a změknou. Silák Železo je smutný proto, že se cítí být nepotřebný a nevyužitý. Jeho smutek je však zcela zbytečný. Lidem je totiž velmi dobře známo, že Železo má veskrze dobré vlastnosti a jeho služeb lidé využívají dávno, předávno.

Železo právem lidé pochvalují a velebí, zejména kováři a hutníci. Lidé poznali, že když Železu umožní, aby se zbavilo prachu z různých oxidů, na těle a pomohou mu, aby zase dostal do kůže krásnou rudou barvu, odmění se Železo následnými velkými činy a dobrými skutky.

Silák železo má moc rád velké teplo. A když kovář pod ním rozžhaví Uhlí, které je pro Železo velkým kamarádem, tak spolu dokážou divy. Hutníci s borcem Železem dokážou ještě větší zázraky.

Hutníci ve vysoké peci vždy vyhlásí zápas ve volném stylu mezi Železem, Uhlím a Vápencem. Všichni tři zápasníci do zápasu dávají veškeré svoje síly a přitom jim je pořádné teplo. V prvním kole zápasu dochází k odpouštění oxidu železnatého. Ve druhém kole zápasu se odpouští oxid železitý. Výsledkem zápasu je narození materiálu, který má široké upotřebení a jeho náplň práce je neomezená. Po zápase se ve vysoké peci musí ihned pořádně vyvětrat a vypustit odpadní plyny a pot, který z těchto tří borců vznikne. Tomu ztuhlému potu hutníci říkají Struska.

Silák Železo může třeba převážet lidi jako most přes rozbouřenou řeku. Silák Železo je mnohem šťastnější, když může dělat práci, která má mírumilovné užití. Nemá vůbec rád, když musí, třeba jako kola a pásy tanků, drancovat přírodu, být ve válce a ničit a povinně kazit vše, co mu přijde do cesty. V takových chvílích by opět mnohem raději seděl nevyužitý u té své cesty, s hlavou skloněnou a ve svých dlaních a byl jenom smutný, protože ve válce je více než nešťastný.

Silák Železo má mnoho zájmů a velmi rád navštěvuje živé organismy v potravě. Protože živé organismy jsou rády, když je silák Železo přijde navštívit, nechají ho pak u sebe natrvalo bydlet. Borec Železo přichází hlavně v podobě červeného masa. Nebo se skryje v luštěninách, listové zelenině, nebo i krásném červeném ovoci – jahodě.

Copyright © 2010-2017 MisterBear.cz,